Logga in

CELOX™ PPH

Postpartum blödningstamponad

Snabb och effektiv kontroll av Uterin Postpartum Blödning (PPH) 

 

• Behandlar ett brett spektrum av indikationer för livmoderblödning efter förlossningen

• Snabb hemostas tillförs oberoende av patientens egen koaguleringsmekanism

• Blödningskontroll mycket effektiv för patienter med antikoagulantiabehandling eller traumainducerad koagulopati

 

• 100 % hemostas för grad 1 och 2 blödningar (upp till 2500 ml) vid alla förlossningar

• 95,6 % hemostas för grad 1 till 3 blödningar (upp till 8000 ml) för vaginala förlossningar

• 77,8 % minskning av hysterektomier jämfört med nuvarande vårdstandard

• Säker och klinisk effektiv med stöd av publicerade kliniska artiklar

 

• Användarvänlig produkt som är enkel och snabb att applicera och ta bort

• Robust produktdesign med 5 års hållbarhet

 

För mer information besök: www.celoxpph.com

Vill ni ha mer information?

Kontakta oss på
040-30 51 05

Kontakta oss

Mer i Obstetrik

ABBY™ POSTOPERATIV PANNICULUS RETRAKTOR

CELOX™ PPH

ELA © AMNIOSKOP MED LJUS

FöRLOSSNINGSSIMULERING

KIWI SUGKLOCKA FöR FöRLOSSNING

KOALA INTRAUTERIN TRYCKMÄTARE

LIQUIBAND® XL SåRFöRSLUTNINGSSYSTEM

ROM PLUS

SCALP BLOOD SAMPLER

TRAXI PANNICULUS RETRAKTOR