Logga in

Ansvar, engagemang, professionalism och trovärdighet

Om KEBOMED

KEBOMED är ett europeiskt bolag, som marknadsför och distribuerar medicintekniskutrustning till sjukvårdsinrättningar i Europa. Företaget grundades 2004 som självständigt bolag men har varit verksamma sedan 1995 som en division i KEBO CARE.

KEBOMED har ca 60 st medarbetare som arbetar utifrån gemensamma värderingar gällande ansvar, engagemang, professionalism och trovärdighet.

Våra produktspecialister och produktchefer är specialiserade inom respektive område för att på bästa sätt kunna erbjuda kompetent rådgivning till våra kunder.

Den produktportfölj KEBOMED erbjuder har ett brett utbud av kirurgiskutrustning, implantat, apparater, instrument och engångsprodukter från leverantörer i hela världen.

Generell information
KEBOMED AB representeras i Sverige av en VD, försäljningschef, kundservice och sju produktspecialister. Vårt kontor ligger i UpplandsVäsby och våra produktspecialister finns alltid nära de svenska sjukhusen och vårdinrättningar. KEBOMED AB är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas villket innebär att vi har ett miljöledningssystem som bygger på de fem grundelementen i ISO 14001

Distribution sker från Danmark och huvudkontoret är placerat i Glostrup. Där har vi har mer än 600 m2 kontors-, mötes – och undervisningslokaler. Vårt logistiksystem tillhandahåller mer än 8000 artikelnummer, av vilka huvuddelen levereras inom 2-5 arbetsdagar. Vi har lokaler lämpliga till förvaring av sterilförpackade varor i vårt 400 m2 stora lager.

KEBOMED erbjuder undervisning och utbildning av våra produkter med avsikt att erbjuda våra kunder optimal valuta för sina investeringar. Omfattning och tid för utbildning och information anpassas individuellt till vad varje enskild produkt och sjukvårdsenhet kräver.  

Dessa aktiviteter kan vara:

  • Produktdemonstrationer av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare
  • Utbildning i funktion och handhavande av våra produkter
  • Medverkan vid behandlingar och kirurgiska ingrepp, vid prövningar, tester och introduktion av produkter
  • Information och demonstration av produkter till inköpare och materialkonsulenter

Vi erbjuder även instruktioner för hantering i form av broschyrmaterial, CD-rom och video.

KEBOMED´s logistiksystem är baserat på ett modernt Navision AXAPTA IT-system med registrering av serie- och lotnummer samt e-handel.

KEBOMED marknadsför endast CE-märkta produkter från leverantörer med certifierade kvalitetstyrningssystem. KEBOMED arbetar efter principerna i kvalitetsstyrningsystemet GDP och är miljödiplomerade.

 

Miljöpolicy

KEBOMED AB s övergripande affärsidé är att marknadsföra och distribuera medicinteknisk utrustning till sjukvårdsinrättningar i Sverige. Vi har leverantörer i hela världen och hoppas framöver att kunna erbjuda ännu fler produkter till sjukhus och vårdcentraler.

Vi vill bidra till en hållbar miljöutveckling genom ett gott internt miljöarbete samt genom att sprida kunskap och inspiration i miljöfrågor. Vår miljöpåverkan utgörs dels av energianvändning i de egna lokalerna, tjänsteresor, inköp av förbrukningsmateriel, men även av den möjlighet vi har att påverka våra leverantörer och kunder i en miljöfrämjande riktning. KEBOMED AB arbetar med ständiga förbättringar gällande såväl dokumentation som praktiskt miljöarbete. Vi eftersträvar hållbar upphandling med hjälp av vår uppförandekod som vi och våra leverantörer följer.

Vi arbetar med mätbara mål som årligen följs upp och revideras av extern part. Genom att följa dessa riktlinjer samt svensk lagstiftning ska KEBOMED AB uppnå ständiga förbättringar inom miljöområdet. Vi är ett modernt och miljömedvetet företag som förknippas med bästa sortiment och service.

Denna miljöpolicy antogs första gången maj 2010 och uppdaterades den 30 januari 2016 av Håkan Wallmo

Håkan Wallmo     2016-01-30

För att minimera företagets miljöpåverkan och föroreningar eftersträvar vi att:

  • Importera, marknadsföra och distribuera produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • I våra val av leverantörer minska produktens och tillverkningsprocessernas miljöpåverkan samt att kommunicera ansvarstagande inom miljöarbetet med leverantörer.
  • Hushålla med energi, källsortera avfall och prioritera leverantörer som satsar på minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Minska miljöbelastningen från våra transporter, genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt.
  • Öka vår kunskap inom miljöområdet och aktuella miljöfrågor.
  • Förse kunder och myndigheter med information om våra produkters innehåll och miljöpåverkan samt informera kunder om hur avfallet ska hanteras.

Varför samarbeta med oss

State-of-the-art produker

Vi handplockar varje produkt i vårt sortiment för att säkerställa att de uppfyller våra kunders krav

En enda kontakt

I KEBOMED du har en enda kontaktpunkt för alla dina medicinska utrustningsbehov.

Vår personal

Vår personal är erfarna, utbildade och drivna proffs - anställda för att stötta dig

Kunskap och uppdateringar

Vi erbjuder mer än en produkt.
Vi erbjuder även utbildning,
vägledning och uppdateringar