Logga in

Dabir Surgical System

DABIR SURGICAL SYSTEM

Dabir erbjuder en innovativ lösning för att förebygga
trycksår under det perioperativa förloppet. Dabir Surgical
System ger skydd för huden på hela kroppen för patienter
under det perioperativa förloppet. Denna innovativa
lösning har kliniskt visats förhindra trycksår genom att
dämpa effekterna av deformation av djupt liggande
vävnad och skjuv.

HUR DET FUNGERAR

De tunna underlagen från Surgical System består av rader
av geometriska luftfyllda kuddar som växlar genom att
blåsas upp och tömmas på luft för att ge avlastning för
vävnaden. Det gör att vävnadsreperfusion kan ske och på
så sätt förhindras trycksår. Läs gärna mer i broschyren. 

Vill ni ha mer information?

Kontakta oss på
040-30 51 05

Kontakta oss

Instruktionsfilm Dabir

Mer i Trycksårsprevention

DABIR SURGICAL SYSTEM